Η οδός Αγίου Μηνά..μια από τις παλαιότερες οδούς της Θεσσαλονίκης

Η σημερινή οδός Αγίου Μηνά στο παρελθόν ονομαζόταν οδός Ι. Τσιμισκή και είναι ένας από τους παλαιότερους δρόμους της πόλης μας, καθώς αποτελούσε το νότιο όριο της Αγοράς που άρχιζε από την Εγνατία και έφτανε ως τη νότια πλευρά της εκκλησίας του Αγίου Μηνά.  

Από το 1882 και μετά πραγματοποιούνται  στο δρόμο πολλές επεμβάσεις, διαπλατύνσεις και ευθυγραμμίσεις με στόχο τη διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας της περιοχής της Αγοράς, και ειδικά της συγγεκριμένης οδού, στην οποία λειτουργούν πλήθος εργαστηρίων, καταστημάτων, παντοπωλείων κα. Μετά το 1917 η Αγίου Μηνά ευθυγραμμίστηκε και πάλι, έχασε όμως την κομβική, εμπορική σημασία του, καθώς τώρα, η νέα οδός Ιωάννη Τσιμισκή έλαβε την εμπορική πρωτοκαθεδρία, την οποία διατηρεί έως και σήμερα. Η εμπορική υποβάθμιση της παλιάς οδού Ι.Τσιμισκή- σημερινή Αγίου Μηνά- φαίνεται σήμερα κυρίως από τη μεταβολή της αρχικής χρήσης των κτιρίων της, καθώς μόνο το ισόγειο των κτιρίων χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς (Μέγαρο Γκατένιο- Φλωρεντίν, Μέγαρο Καζέ) ενώ οι όροφοι των περισσότερων κτιρίων είναι ακατοίκητοι ή χρησιμοποιούνται μόνο ως αποθήκες.

Ως προς τη μορφολογία των κτιρίων της οδού Αγίου Μηνά, παρατηρούμε ότι ο εκλεκτικισμός κυριαρχεί σε όλα τα κτίρια, με έντονες επιδράσεις κυρίως από την art nouveaux, με περίτεχνα στέγαστρα και πλούσιο διάκοσμο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι εκείνα τα κτίρια που βρίσκονται σε γωνία, καθώς η γωνιαία διαμόρφωσή τους προβάλλει με πολλές διαφορετικές, εντυπωσιακές μορφές. Τυπολογικά, σχεδόν όλα τα κτίρια της οδού οργανώνονται γύρω από ένα κεντρικό χώρο που στεγάζεται με υαλωτή μεταλλική στέγη, ώστε να εξασφαλίζεται ο φωτισμός και ο αερισμός του εσωτερικού.

 

Photo: 
Οδός Αγίου Μηνά, Θεσσαλονίκη www.thessalonikihouses.gr